NADA S.A.

Development | Black Humor / Suspense | Shortfilm | IN-HOUSE | 2014

NADA S.A.

Carlos has been unemployed for years, he is desperate after failing all the job interviews he attends. One day he sees an ad from a company looking for someone who wants to get paid to do nothing. Carlos gets the job, but this day will change his life.Carlos porta anys en atur, està desesperat després de fracassar en totes les entrevistes de treball a les quals acudeix. Un dia veu un anunci d'una empresa que busca a algú que vulgui cobrar per no fer res. Carlos aconsegueix el treball, però aquest dia canviarà la seva vida.

All works